DE WEBSITE HTTPS://WWW.BASTIAANSENDECORATIE.BE WORDT UITGEBAAT DOOR BVBA BASTIAANSEN DECORATIE, MET ZETEL TE 9820 MERELBEKE, POELSTRAAT 230, ONDERNEMINGSNUMMER 0449.479.390.

CONTACTGEGEVENS EIGENAAR EN UITBATER

BVBA Bastiaansen Decoratie
Poelstraat 230
9820 Merelbeke
E-mail: gerd@bastiaansendecoratie.be

Het loutere feit dat een gebruiker deze website gebruikt, houdt in dat hij de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. BVBA Bastiaansen Decoratie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Elke gebruiker van www.bastiaansendecoratie.be raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.BASTIAANSENDECORATIE.BE

Het is verboden om de website Bastiaansen Decoratie op een geautomatiseerde manier te bezoeken door middel van een robot, crawler of indexeersoftware of op welke andere geautomatiseerde manier dan ook. Het is tevens verboden om diensten op de website van Bastiaansen Decoratie te gebruiken op een zodanige manier dat ze leiden tot een feitelijke automatische indexering van de website. Het is verboden om de inhoud van Bastiaansen Decoratie op automatische of niet-automatische manier op te vragen met een frequentie die substantieel hoger ligt dan de frequentie van een normale typische gebruiker. Gelieve ons op voorhand te contacteren indien u twijfelt of uw bezoekersfrequentie al niet substantieel hoger zal liggen dan de normale typische bezoekersfrequentie.

VOORWAARDEN

Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant, leverancier of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Bastiaansen Decoratie streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de website garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bastiaansen Decoratie is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Bastiaansen Decoratie op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

SCHADE

Bastiaansen Decoratie is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Bastiaansen Decoratie is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Bastiaansen Decoratie stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Bastiaansen Decoratie behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Bastiaansen Decoratie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Bastiaansen Decoratie.